Сербківський ліцей Курісовської сільської ради

 

 

Ми раді вітати Вас на  сайті Сербківського ліцею Курісовської сільської ради

 

 

                                                                                                                                                                                                                   АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

    Робота Сербківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Курісовської сільської ради   у 2022/2023 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти затвердженої МОН України №1115 від 08.09.2020 року, наказу МОН України №274 від 28.03.2022 року «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

           У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над реалізацією педагогічної проблеми: Використання компетентністно –зорієнтованих технологій в контексті Нової Української Школи, формування соціальної компетентності учня.

Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2022/2023 навчального року у закладі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х - 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі - українська філологія.

 Станом на 05.09.2022 року кількість учнів становила 235 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 19 осіб. Упродовж року із закладу вибуло 5 учнів у зв’язку зі зміною місця проживання. Прибуло – 2 учні. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 232 учня.

У 2022/2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів за  новим Державним стандартом «Нова українська школа», удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей учасників освітнього процесу.

      Педагогічний колектив працює над втіленням у навчально-виховний процес Концепції Нової української школи. Кредо нашої роботи:  в Нову українську школу – з новими ідеями.

 

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2023/2024 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу ОКМСТ Курісовської сільської ради статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування закладу;
 • складено та подано до відділу ОКМСТ статистичний звіт Форма № 77-РВК;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Робота з кадрами

    Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. У 2022/2023 навчальному році у закладі освіти працювали 16 педагогічних працівників, у тому числі

1 директор, 1 заступник з навчально-виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 учитель, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною; 6 педагогічних працівника, що досягли пенсійного віку. 85% вчителів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліста, 1 вчитель  має середню спеціальну освіту та 3 вчителя кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Якісний склад вчителів-предметників за кваліфікаційними категоріями:

1. Вища категорія - 8

2. І категорія - 3

3. ІІ категорія -0

4. «Старший учитель» - 7

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки всі вчителі закладу.

В закладі освіти проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами та робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення закладу педагогічними кадрами відповідно до фаху;

 - працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

 - знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

 

1

Вища категорія

8

50 %

2

І категорія

3

19%

3

ІІ категорія

0

0%

4

Спеціаліст

1

6 %

5

«Старший учитель»

7

43%

 

 

Предмет викладання

Кількість вчителів

Вища категорія

І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

З них мають звання

Прим.

Початкові класи

4

2

-

-

-

1

 

Українська мова

та література

2

2

-

-

-

1

 

Англійська мова

1

-

1

-

-

-

 

Історія

1

-

-

-

-

-

 

Математика

1

-

-

-

-

-

 

Інформатика

1

-

-

-

-

-

 

Географія

1

1

-

-

-

1

 

Фізика

1

-

-

-

1

-

 

Біологія

1

1

-

-

-

1

 

Трудове навчання

1

-

-

-

-

-

 

Музичне

мистецтво

1

-

1

-

-

-

 

 

У закладі упродовж 2022/2023 навчального року працювало:

 • вчителів, що отримують пенсію  за віком – 6 осіб.

В закладі освіти немає вчителя фізичної культури.

Таким чином, в закладі освіти проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту вчителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення ЗО педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

 

Впровадження ІКТ

     Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти затвердженої МОН України №1115 від 08.09.2020 року, наказу МОН України №274 від 28.03.2022 року «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» пріоритетними напрямками діяльності ЗО у 2022/2023 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ, «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета закладу освіти в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час дистанційного навчання);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2022/2023 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації закладу:

 • впроваджено в роботу ЗО ведення електронних класних журналів;
 • заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • поповнено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики   відповідно до нормативів, вимог та державних стандартів;

Таким чином, в ЗО проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2023/2024 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

                     Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2022/2023 навчальний рік

У 2022/2023 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2022 року та в травні 2023 року адміністрацією закладу освіти було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2022/2023 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного).

      Робочий навчальний план закладу освіти на 2022-2023 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, згідно наказів МОН України,   № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», № 405 від 20.04.2018  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» та листів МОН України № 1/9-190 від 02.04.2018 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи», робочий навчальний план закладу складено за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти:

           Навчальний план ЗО на 2022/2023 навчальний рік складено:

- для 2-го класу за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272)

-для 3-4-х класів за Типовою освітньою програмою для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273)

- для 5-го класу за Типовою освітньою програмою для 5-9-х класів ЗЗСО, затвердженої  наказом МОН України від 19.02.2021 року №235 (додаток 3)

-для 6-9-х класів за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня таблиця 1 (наказ МОН України  від 20.04.2018 № 408)

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на індивідуальні консультації та додаткові години на базові предмети.

Предмети інваріантної складової навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає хоча значна частина матеріалу викладалась дистанційно, а саме:

 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;
 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана.

Виконання навчальних програм за 2022/2023 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказом.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;
 • оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

Результати перевірок викладання предметів узагальнено в наказах з основної діяльності по закладу освіти.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану.

                           

Результати навчальних досягнень учнів

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання у 6-11-х класах за 12-и бальною шкалою. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-х класів здійснювалось вербально, учнів 3-4-их  класах –рівневе оцінювання. Учні 5-го класу на протязі двох місяців оцінювалися рівнево,  далі  за 12-и бальною шкалою.

У 2022/2023 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою коригування якості навчання.

За підсумками 2022/2023 навчального року  із 232 учнів 1-11-х класів:

 • 85 учнів 1-4-х класів оцінені вербально;
 • 144  учня 5-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;

13 учнів закладу освіти навчаються за дистанційною формою навчання за кордоном.

 • 231 учень переведено до наступних класів;

 

Інформація про укриття

Загальна характеристика об’єкта:  напівпідвальне приміщення, знаходиться під їдальньою, загальна площа – 150 кв.м., загальний об’єм 436,49 куб.м.

 

 

 

             Загальний стан об’єкта:  технічний – обмежено працездатний, санітарний – задовільний, загальний стан приміщень – чисті, сухі. Кількість входів –2 , захищені від атмосферних опадів. Вентиляція відсутня. У  наявності бутильована питна води.  Санвузли відсутні. Опалення відсутнє. Стан системи електропостачання задовільний. В наявності система протипожежної сигналізації, безпровідний інтернет. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

  

 

Новини
14 лист. 2017
Конкурс БОБЕР відбувся
В конкурсі взяли участь 31 учень 2-11 класів
10 лист. 2017
Міжнародний конкурс імені Петра Яцика
Відкриття Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та святкування Дня писемності та мови
5 квіт. 2016
«Визволенню рідного села присвячується…»
мітингМіністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія